Skip links

Aktivnosti

Evropski omladinski centar Vojvodine – EOCV je omladinska
organizacija koja deluje na teritoriji Republike Srbije i
Autonomne pokrajine Vojvodine.
Od 2011. godine organizacija je podržana od strane
Vlade Republike Srbije, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Grada Novog Sada i Evropske komisije gde smo od osnivanja realizovali preko 50 projekata i 200 aktivnosti.

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa kojima se realizuje projekat “Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih” u 2023. godini

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Omladinski pokret Blok

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Omladinski pokret Blok

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Društvo podvodnih aktivnosti „Sombor“

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Društvo podvodnih aktivnosti „Sombor“

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Institut za društvene emancipacije i edukacije

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Institut za društvene emancipacije i edukacije

Održan uvodni sastanak

Održan uvodni sastanak

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – Lap 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – III Faza 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – II Faza 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – I Faza 2022

Poseta monitoring tima

Poseta monitoring tima

Citaro

Nova promocija Učeničkog preduzeća “CitAro”

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada 1

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada

Citaro

Promocija Učeničkog preduzeća “CitAro” i njihovih proizvoda

Citaro

Učeničko preduzeće “CitAro” – Predstavljanje proizvoda

Lokalni akcioni plan

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada 2023 – 2025

Finalni monitoring izvestaj 2021 2

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Drugi konkurs LAP 2021

Finalni monitoring izveštaj 2021 I Konkurs

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Prvi konkurs LAP 2021

Istrazivanje o polozaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Trening o Monitoringu i evaluaciji projekata

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Javni okrugli sto: Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Forum zapošljavanja mladih 4.0

ISTRAŽIVANjE O PROBLEMIMA MLADIH I PREDLOZI ZA POBOLjŠANjE NjIHOVOG POLOŽAJA

Monitoring i evaluacija (LAP 2019)

YouthProAktiv

Erasmus+ SerNor Youth Mingle 2019

Mentorstvo u srcu

Forum zapošljavanja mladih 2.0

Organizuj se za zajednicu

Forum zapošljavanja mladih 2019

Galerija fotografija