Skip links

Aktivnosti

Evropski omladinski centar Vojvodine – EOCV je omladinska
organizacija koja deluje na teritoriji Republike Srbije i
Autonomne pokrajine Vojvodine.
Od 2011. godine organizacija je podržana od strane
Vlade Republike Srbije, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Grada Novog Sada i Evropske komisije gde smo od osnivanja realizovali preko 50 projekata i 200 aktivnosti.

Citaro

Nova promocija Učeničkog preduzeća “CitAro”

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada 1

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada

Citaro

Promocija Učeničkog preduzeća “CitAro” i njihovih proizvoda

Citaro

Učeničko preduzeće “CitAro” – Predstavljanje proizvoda

Lokalni akcioni plan

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada 2023 – 2025

Finalni monitoring izvestaj 2021 2

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Drugi konkurs LAP 2021

Finalni monitoring izveštaj 2021 I Konkurs

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Prvi konkurs LAP 2021

Istrazivanje o polozaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Trening o Monitoringu i evaluaciji projekata

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Javni okrugli sto: Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Forum zapošljavanja mladih 4.0

ISTRAŽIVANjE O PROBLEMIMA MLADIH I PREDLOZI ZA POBOLjŠANjE NjIHOVOG POLOŽAJA

Monitoring i evaluacija (LAP 2019)

YouthProAktiv

Erasmus+ SerNor Youth Mingle 2019

Mentorstvo u srcu

Forum zapošljavanja mladih 2.0

Organizuj se za zajednicu

Forum zapošljavanja mladih 2019

Galerija fotografija