Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Održana otvarajuća konferencija u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”  

Održana je otvarajuća konferencija u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” koji sprovodi Evropski omladinski centar Vojvodine, a koji je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u periodu od 2021. do 2024. godine. S obzirom da se veliki broj mladih nalazi u NEET statusu, odnosno nisu zaposleni, nisu u procesu obrazovanja ili obuci, Srbija je pristupila implementaciji Programa Garancije za mlade. Stoga, ciljna grupa ovog projekta jesu upravo mladi koji se nalaze u NEET statusu, starosti 18-30 godina, a imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada. 

Spomenuta konferencija održala se u četvrtak 23. novembra 2023. godine, u periodu od 13 do 14 časova u hotelu “Veliki”. Samom događaju su prisustvovali predstavnici naše organizacije, kao i predstavnici organizacija koje su partneri na projektu, predstavnici organizacija civilnog društva koje deluju na teritoriji Grada Novog Sada, kao i predstavnici institucija Grada Novog Sada – Ana Vukčević, pomoćnik načelnika za mlade i finansijske poslove i dr Miljana Barjamović, rukovodilac za saradnju sa lokalnim omladinskim organizacijama i realizaciju programa i projekata za mlade. 

Novi Sad je pored Kruševca, Babušnice, Subotice, Topole, Vladičinog Hana i Vrnjačke Banje, izabran u okviru javnog poziva za jedinice lokalne samouprave za učešće u drugoj fazi. Cilj samog projekta je da ojača demokratiju i proces EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da se unapredi pravni i finansijski okvir radi podsticanja razvoja civilnog društva. 

Projekat traje ukupno 9 meseci, dok će tokom 5 meseci trajanja projekta biti realizovane dve grupe aktivnosti:

  • Prva grupa aktivnosti: IT obuke koje imaju za cilj da doprinesu jačanju digitalnih veština mladih;
  • Druga grupa aktivnosti: obuke za “MEKE VEŠTINE” koje će doprineti jačanju mekih veština kod mladih, kao i njihovom osnaživanju pri zapošljavanju. 

Posebna, treća grupa aktivnosti obuhvata aktivnost koje su usmerene na povećanje vidljivosti projekta, donatora, ali i mladih koji će biti informisani i motivisani za zapošljvanje i sticanje funkcionalnih znanja i veština, a koja će moći da iskoriste na tržištu rada u lokalnim zajednicama u kojima i žive. 

Važno je istaći da ovaj projekat ne bi bio moguć bez partnera, stoga su ovoj konferenciji prisustvovali i predstavnici organizacija Novosadske ženske inicijative i Poslova za mlade. Radmila Lalović, predstavnica Novosadske ženske inicijative, istakla je da će u svrhu dosezanja krajnih korisnika i korisnica projekta stupiti u kontakt sa organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou koje će pružiti podršku u informisanju mladih o projektnim aktivnostima i motivisati ih da se uključe kao direktni korisnici i korisnice na projektnim aktivnostima. Pored toga, Radmila je naglasila da je prioritet ovog partnerstva preuzimanje odgovornosti za poštovanje principa rodne ravnopravnosti. Bojan Japundžić obratio se prisutnima ispred Poslova za mlade, koji će biti zaduženi za promotivne aktivnosti koje će kordinisati kao partnerska organizacija. Ova organizacija ima registrovan omladinski medij – Informacije za mlade, koji je dostupan u formi internet prezentacije, android aplikacije, Facebook stranice i Instagram naloga, te će sve kapacitete staviti u svrhu ispunjavanja partnerskih obaveza preuzetih u procesu sprovođenja aktivnosti na ovom projektu. Osim toga, organizacija Poslovi za mlade biće aktivna u pronalaženju adekvatnih lokacija za promociju na oglasnim panoima na teritoriji Grada Novog Sada.

Takođe, pored njih konferenciji su prisustvovali i Slobodan Mirić, kao i Milan Krilović koji će biti zaduženi za uspešnu realizaciju IT obuka i obuka “Mekih veština”. Na održanoj konferenciji učestvovali su predstavnici mnogobrojnih organizacija – Institut za medijaciju, Udruženje građanja Aktivista, Youth Hub, Novosadski omladinski forum, Web sites workshop, Novosadski institut za sport i turizam, Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu, Savez studenata Pravnog fakulteta, Podrži mlade.