Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Polaznici i polaznice zadovoljni obukama na projektu “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”

Evropski omladinski centar Vojvodine otpočeo je realizaciju dve grupe obuka koje su u okviru projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”. U sklopu spomenutog projekta održavaju se dve grupe aktivnosti: IT obuke i obuke mekih veština, a sam projekat je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapanom Balkanu (ReLOaD2) koji finanasira EU, dok sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Prva grupa aktivnosti ima za cilj da osigura unapređenje digitalnih veština NEET mladih ljudi i to kroz realizaciju osnovnih kurseva najtraženijih tehnologija u IT-ju. Prema tome, preko 75 polaznika i polaznica ovih obuka pohađaju: WordPress, HTML i CSS, Bootstrap, PHP i MySQL, SCRUM and SCRUM master, QA software tester, kao i DevOps kurs. Nezavisno od koje oblasti rada NEET mladi žele da se bave, od velikog značaja je da savladaju makar jedan programski jezik.

Druga grupa aktivnosti obuhvata set interpesonalnih veština čija osnova jeste komunikacija sa drugima. Shodno tome, osnovni predmeti tokom ove obuke jesu vrste komunikacije, kao i načini na koje polaznici i polaznice mogu da razvijaju svoje komunikacione veštine i druge veštine koje su u uskoj vezi sa komunikacijom. Takođe, pored komunikacionih veština, na obuci mekih veština polaznici i polaznice radiće i na sledećim veštinama koje su danas od izuzetne važnosti na tržištu rada: rešavanje konflikata, aktivno slušanje, organizacione veštine, raspolaganje vremenom, timski rad, upravljanje kriznim situacijama, upravljanje stresom, kao i pregovaranje. Tokom prvih časova obuke, zaključilo se da budućnost pripada onima koji uspešno savladaju više veština kombinujući ih na kreativan i efikasan način.

Zahvaljujući hibridnom i kombinovanom formatu praćenja nastave, polaznici i polaznice ističu veliko zadovoljstvo jer ukoliko ne mogu da isprate uživo u prostorijama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Novog Sada, imaju mogućnost da aktivno učestvuju putem aplikacije Slack i Youtube platforme.

Ove dve grupe obuka predstavljaju ključni temelj u procesu pripreme pojedinca za suočavanje sa sve kompleksnijim izazovima u modernom radnom okruženju. U današnjem digitalizovanom svetu, gde tehnološke inovacije kontinuirano oblikuju način poslovanja, poslodavci sve više traže zaposlene koji su sposobni da se prilagode brzim promenama i da koriste različite digitalne alate sa lakoćom i efikasnošću. S druge strane, meke veštine, poput komunikacije, timskog rada, vođenja, empatije i rešavanja problema, ključne su za izgradnju harmoničnih i produktivnih radnih odnosa.

Leave a comment