Skip links

Portfolio: Projekti

Istrazivanje o polozaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Javni okrugli sto: Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

Forum zapošljavanja mladih 4.0

ISTRAŽIVANjE O PROBLEMIMA MLADIH I PREDLOZI ZA POBOLjŠANjE NjIHOVOG POLOŽAJA

Monitoring i evaluacija (LAP 2019)

YouthProAktiv

Erasmus+ SerNor Youth Mingle 2019