Skip links

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada 1

Druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada

U utorak  4. arpila 2023. godine održana je druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine. Sednica je održana u Amfiteatru na I spratu “SPC Vojvodina Novi Sad”, sa početkom u 9.00 časova.

Na sednici su iznete informacije o toku izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine. Nakon iznošenja informacija, predstavljeno je Istraživanje o potrebama i interesima mladih na teritoriji Grada Novog Sada. 

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine predstavlja dokument javne politike koji se donosi radi ostvarivanja i opracionalizacije opšteg, kao i posebnih ciljeva koji su predviđeni Strategijom za mlade u Republici Srbiji za period od 2023. do 2030. godine. 

Tokom druge sednice diskutovalo se i o Nacrtu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog sada za period od 2023. Do 2025. godine. Nakon toga, Nacrt je i usvojen.