Skip links

Istraživanje o problemima mladih i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

U saradnji sa Lokalnim ombudsmanom Grada Novog Sada, organizacija Evropski omladinski centar Vojvodine sprovodi istraživanje o problemima mladih u Novom Sadu.

Njime je obuhvaćeno utvrđivanje problema sa kojima se mladi susreću, zatim predloga mladih za poboljšanje njihovog položaja, kao i mera koje bi uticale na manji odliv mladog i obrazovanog stanovništva iz Grada Novog Sada.

Ciljna grupa obuhvata 2.000 mladih uzrasta 15 do 30 godina, čije je prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada i naseljenih mesta, a period pripreme i realizacije istraživanja trajaće do novembra 2021. godine.

Priprema obuhvata sve radnje usmerene na sagledavanje oblasti od značaja za mlade i izradu upitnika koji će u elektronskoj formi biti plasiran na društvene mreže, a u pisanoj formi podeljen mladima.
Realizacija istraživanja planirana je za septembar 2021. godine, a po dobijanju adekvatnog uzorka pristupiće se izradi izveštaja, a nakon izrade izveštaja, prezentovaće se rezultati istraživanja, i to na dva načina – kroz javnu prezentaciju i prezentaciju putem društvenih mreža.
Značaj rezultata ogleda se u pružanju uvida u sve probleme omladine u gradu, ali i sagledavanju njihovih predloga i mera za unapređenje položaja mladih u Novom Sadu. Na osnovu njih, biće moguće delovati ka obezbeđivanju prosperiteta ciljne grupe u oblastima od interesa.

Galerija fotografija