Skip links

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – III Faza 2022

Predlog programa od javnog interesa kojim se realizuje Projekat „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“, u 2022. godini, morao je obuhvatiti sve mere Programa realizacije Projekta „Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih“ – treća faza, u 2022. godini.

Mere su:
1. Jačanje kapaciteta mladih za aktivno učešće u društvu, a posebno u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih
2. Organizovanje i participacija mladih u društvenim tokovima, koji će im omogućiti da postanu aktivni građaniž
3. Podrška različitosti i inkluzivnosti
4. Slavljenje energije mladih – kultura i slobodno vreme mladih

U okviru treće faze realizovane su sve 4 mere, putem velikog broja aktivnosti, obuhvaćenih programima Omladinskog udruženja OPENS.

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji projekata možete pronaći ovde.