Skip links

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – Lap 2022

Monitoring i evaluacija programa i projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022 godine, za 2022. godinu

U periodu od jula do decembra 2022. godine, sprovodili smo monitoring i evaluaciju projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022 godine, za 2022. godinu i projekata kojima se podstiču mladi da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022 godine, za 2022. godinu.

Podržana su 72 projekta iz svih 9 oblasti Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada, kao i aktivnosti za potrebe monitoringa i evaluacije. Monitoring timu je ukupno 66 udruženja, iz svih 9 oblasti, dostavilo Izveštaj svog projekta.

Najviše odobrenih projekata je bilo u oblasti Kultura i slobodno vreme mladih, dok je najmanje u oblasti Informisanje mladih.

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji projekata možete pronaći ovde.