Skip links

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Institut za društvene emancipacije i edukacije

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Institut za društvene emancipacije i edukacije

Institut za društvene emancipacije i edukacije, od aprila do juna meseca, realizovao je projekat pod nazivom „Mladi sa invaliditetom i dostupnost kulturno-istorijskih sadržaja“.

Oblast delovanja ovog projekta je socijalna politika i realizovan je u nekoliko gradova – Novi Sad, Subotica i Kikinda. Projekat je težio da istraži dostupnost kulturno-sportskih sadržaja mladih osoba sa invaliditetom i sastojao se iz dva dela. Prvi deo je obuhvatio istraživanje, dok je druga aktivnost bila realizacija okruglog stola pod nazivom „I moja prava su jednaka“ na kome su predstavljeni i rezultati dobijeni istraživanjem. Prvom aktivnošću obuhvaćeno je oko 70 mladih sa invaliditetom, dok je na okruglom stolu uzelo učešće 12 mladih muškaraca i 6 mladih devojaka, prosečne starosti 25 godina.

Ukupan broj mladih koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta je 11, od toga 3 muškarca i 8 žena, prosečne starosti 26 godina. Takođe, od toga su 2 osobe sa invaliditetom. Iz udruženja navode da nisu imali problema pri realizaciji ovog projekta, dok najvećim uspehom projekta navode rezultate samog istraživanja koje će sumirati i predstaviti putem jednog naučnog rada. Navode i da ovi rezultati dostupnosti sportsko-kulturnih sadržaja mogu da budu i plodna osnova za dalje bavljenje ovom temom.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.