Skip links

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Javni okrugli sto: Uticaj digitalnog nasilja na mlade

U okviru procesa izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025, u amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, sa akademskom zajednicom, predstavnicima institucija, organizacija civilnog društva i mladima razgovarali na temu digitalnog nasilja, sa ciljem da pokrajinski akcioni plan za mlade obuhvati ciljeve i mere koje će posebno da obrađuju temu digitalnog nasilja. Događaj je organizovan 23. decembra 2021. godine.

Učesnici događaja bili su:
– prof. dr Nenad Bingulac, ekspert u krivično pravnoj oblasti
– prof. dr Aleksandra Đurić, psihoterapeut i TA edukator TAOS
– Jelena Radović, sociolog i marketing stručnjak
– Dušan Srbljak, IT novinar i tek influenser
– Milan Krilović, moderator

U publikumu, koji je bio više nego aktivan, bili su mladi, univerzitetski profesori, studenti, eksperti iz nevladinog sektora i aktivisti.

Izuzetan značajan doprinos predmetnoj diskusiji doprinela je i Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda, koja je naknadno dostavila odgovore na postavljena pitanja i dala svoju opservaciju.

Zaključci i preporuke sa javnog okruglog stola poslužiće kao osnov za dalje zagovaranje uslova koji će doprineti unapređenju medijske i digitalne pismenosti mladih u Vojvodini.

Publikaciju možete pogledati klikom na: Okrugli sto – Uticaj digitalnog nasilja na mlade