Skip links

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine sproveli smo za potrebe izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godina u toku novembra i decembra 2021. godine na uzorku od 3297 ispitanika i ispitanica uzrasta od 15. do 30. godina.

Specifični ciljevi istraživanja bili su podeljeni u 4 oblasti:

  1. Omladinski rad
  2. Prostori za mlade
  3. Aktivno učešće mladih
  4. Lični razvoj

Metoda sakupljanja podata: CAWI (Computer Aided Web Interviewing) – metoda za sakupljanje podataka koja se sprovodila uz pomoć računara ili mobilnog telefona, tako da je ispitanik/ca popunjavao/la onlajn anketu postavljenu na digitalne platforme.

Celokupno istraživanje možete pregledati i preuzeti na sledećem linku: Istraživanje 2021