Skip links

Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

U toku je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025 koja je predviđena Zakonom o mladima. Važno je da ovaj dokument bude rezultat saradnje sa nevladinim sektorom i resornim pokrajinskim sekretarijatima, ali i da zadovolji potrebu za sistemskim pristupom prema mladima na teritoriji Vojvodine.

U toku je izrada Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini 2022 – 2025 koja je predviđena Zakonom o mladima. Važno je da ovaj dokument bude rezultat saradnje sa nevladinim sektorom i resornim pokrajinskim sekretarijatima, ali i da zadovolji potrebu za sistemskim pristupom prema mladima na teritoriji Vojvodine.

Molimo vas da se uključite u izradu predmetnog dokumenta učešćem u fokus grupama i doprinesete kvalitetu istog.

Unapred vam se zahvaljujemo na učešću.   LINK ZA PRIJAVU

Predviđene su četiri tematske oblasti u okviru kojih će biti organizovane fokus grupe:

  1. Omladinski rad
  2. Prostori za mlade
  3. Aktivno učešće mladih u društvu
  4. Lični razvoj

Molimo vas da popunjavanjem upitnka izaberete učešće u nekim od ponuđenih fokus grupa.

PRIJAVE TRAJU DO:

03.12.2021. godine

LINK ZA PRIJAVU

NAPOMENA: Usled epidemioloških okolnosti i mera povodom KOVID-19, fokus grupe biće organizovane (primarno) putem onljan platformi.