Skip links

Portfolio:

Javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa kojima se realizuje projekat “Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih” u 2023. godini

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe Lokalnog akcionog plana

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Omladinski pokret Blok

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Omladinski pokret Blok

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Društvo podvodnih aktivnosti „Sombor“

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Društvo podvodnih aktivnosti „Sombor“

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu - Institut za društvene emancipacije i edukacije

Javni konkurs za finansiranje projekata podrške sprovođenju omladinske politike za 2023. godinu – Institut za društvene emancipacije i edukacije

Održan uvodni sastanak

Održan uvodni sastanak

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – Lap 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – III Faza 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – II Faza 2022