Skip links

Portfolio:

Održan uvodni sastanak

Održan uvodni sastanak

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023 do 2025. godine

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – Lap 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – III Faza 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – II Faza 2022

Izveštaj o sprovedenom monitoringu i evaluaciji – I Faza 2022

Poseta monitoring tima

Poseta monitoring tima

Citaro

Nova promocija Učeničkog preduzeća “CitAro”

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada 1

Održana druga sednica Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada

Citaro

Promocija Učeničkog preduzeća “CitAro” i njihovih proizvoda