Skip links

Portfolio:

Citaro

Učeničko preduzeće “CitAro” – Predstavljanje proizvoda

Lokalni akcioni plan

Lokalni akcioni plan politike za mlade Grada Novog Sada 2023 – 2025

Finalni monitoring izvestaj 2021 2

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Drugi konkurs LAP 2021

Finalni monitoring izveštaj 2021 I Konkurs

Monitoring i evaluacija programa i projekata – Prvi konkurs LAP 2021

Istrazivanje o polozaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Istraživanje o položaju mladih na teritoriji AP Vojvodine 2021

Trening o Monitoringu i evaluaciji projekata

Okrugli sto - Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Javni okrugli sto: Uticaj digitalnog nasilja na mlade

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Istraživanje o položaju i problemima mladih u Novom Sadu

Rezultati istraživanja o problemima mladih u Novom Sadu i predlozi za poboljšanje njihovog položaja

Poziv za organizacije za učešće u fokus grupama u okviru izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini