Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Potpisivanje ugovora za ReLOaD 2

Evropski omladinski centar Vojvodine potpisao ugovor u okviru RELOAD programa

Zapadni Balkan se suočava se mnogobrojnim izazovima zbog nedovoljno razvijene saradnje između jedinica lokalne samouprave kao i organizacija civilnog društva (OCD). Ono što se posebno izdvaja kao prepreka u razvoju i funkcionisanju civilnog društva jeste manjak transparentnosti u finansiranju OCD. Organizacije civilnog društva (OCD) imaju ključnu ulogu u razvoju lokalnih zajednica, ali se suočavaju sa nizom izazova koji ometaju njihovu sposobnost da pozitivno utiču na kvalitet života građana. Lokalne samouprave (LS) pružaju značajna finansijska sredstva OCD putem budžeta, no međutim, u praksi se vrlo često dešava da raspodela ovih sredstava nije transparentna i samim tim se ne zasniva na jasnim kriterijumima. Dodatno, nedostatak praćenja sredstava i evaluacije rezultata projekata čini da ova podrška ne bude optimalno iskorišćenja, a javnosti nedostaje adekvatna informacija o postignućima.

Uz sve to, sistem obrazovanja neadekvatno odgovara potrebama tržišta rada, što rezultira nedostatkom prilika za zapošljavanje mladih. Ova situacija dovodi do visoke stope emigracije, gde mladi ljudi traže bolje šanse za profesionalni i lični razvoj izvan matičnih lokalnih zajednica. Stoga, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ima za cilj poboljšanje efikasnosti lokalnih samouprava, podršku razvoju civilnog društva i rešavanje problema mladih, kako bi se stvorili održivi temelji za lokalni razvoj i unapređenje kvaliteta života građana na Zapadnom Balkanu.

Shodno tome, angažovanje mladih se smatra ključnim za osnaživanje nestabilnih i krkih demokratija, te promovisanje široke društvene transformacije na Zapadnom Balkanu. Povrh toga, postoji i dalje još mnogo prostora za unapređenje i poboljšanje. Prema Anketi o radnoj snazi koja se odnosi na teritoriju čitave Srbije, u 2020. godini je stopa neaktivnosti za mlade je iznosila 71,7%. Međutim, udeo mladih između 15 i 29 godina koji nisu obuhvaćeni obrazovanjem, zaposlenošću ili obuke (osobe u NEET statusu), stopa NEET u 2014. godini je bio 25,3%, dok je u 2020. godini opao i iznosio je 20%. Projekat je od izuzetne važnosti jer će se u samoj lokalnoj zajednici osnažiti Kancelarija za mlade, kao i tri relevatne omladinske organizacije u ovoj oblasti koje će značajno doprineti aktivizmu i zapošljivosti mladih, a sam projekat će trajati devet meseci.

ReLOaD2

Gradovi Novi Sad, Babušnica, Kruševac, Subotica, Topola, Vladičin Han i Vrnjačka Banja su odabrani putem javnog poziva kao jedinice lokalne samouprave koje će učestvovati u drugoj fazi Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2). Ovaj program je podržan finansijski od strane Evropske unije, a sprovodi ga Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Ovi obadbrani gradovi će finasijsku i stručno-savetodavnu pomoć projektnog tima, raditi na jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva radi opšte dobrobiti građana i lokalnih zajednica. Projekat podržava uvođenje, kao i širenje transparentnog finasiranja projekata organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Na osnovu toga se osigurava veće učešće građana i građanki u procesima donošenja odluka, te se na taj način unapređuje pružanje javnih usluga.

O našem projektu

Evropski omladinski centar Vojvodine, kao i partnerske organizacije Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade, imaju višegodišnje iskustvo u realizaciji programa i projekata podrške zapošljavanju i zapošljivosti i stručnog usavršavanja mladih koji su finansirali lokalni, pokrajinski, nacionalni i međunarodni donatori, kao i privredni subjekti. Sveukupni cilj projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” je da doprinese boljoj

ekonomskoj perspektivi NEET mladih u Gradu Novom Sadu u skladu sa tri cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija – kvalitetno obrazovanje, rodna ravnopravnost i dostojastven rad i ekonomski rast. Projekat će sadržati dve grupe aktivnosti:

Prva grupa aktivnosti: IT obuke čiji je cilj unapređenje digitalnih veština mladih.

Druga grupa aktivnosti: unapređenje “mekih veština” kako bi NEET mlade osobe poboljšale svoje izglede za dobijanje budućeg posla.

Treća grupa aktivnosti: obuhvatiće aktivnosti usmerene na povećanje vidljivosti projekta, donatora, ali i mladih koji će biti informisani i motivisani za zapošljvanje i sticanje funkcionalnih znanja i veština, a koja će moći da iskoriste na tržištu rada u lokalnim zajednicama u kojima i žive.