Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Prezentacija projekta “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” u Futogu

Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade učestvuju kao partnerske organizacije u projektu “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih” čiji nosilac je Evropski omladinski centar Vojvodine, a koji je u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj. Predstavnica Novosadske ženske inicijative našla se u Futogu, naselju nadomak Novog Sada, kako bi prezentovala projekat “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”. Na sastanku koji je upriličen 25. januara u Futogu sastali su predstavnica Novosadske ženske inicijative, predsednik mesne zajednice Futog, kao i predstavnik udruženja Podrži mlade Futog.

Na samom sastanku prisutni su se upoznali sa projektom Evropskog omladinskog centra Vojvodine “Znanje i veštine za bolju ekonomsku perspektivu NEET mladih”, gde kao partneri učestvuju organizacije Novosadska ženska inicijativa i Poslovi za mlade. Angažovanje mladih ljudi ima ključnu ulogu u jačanju krhkih demokratija i promovisanju široke društvene transformacije na Zapadnom Balkanu. Mladi su vitalni akteri u stvaranju pozitivnih promena u društvu i njihov doprinos može biti od presudnog značaja za izgradnju održive demokratije i prosperiteta u regionu. Ipak, i pored toga, postoji mnogo prostora za unapređenje uključivanja mladih u procese donošenja odluka i aktivno učešće u javnom životu. Potrebno je stvoriti još bolje uslove i mehanizme koji će podstaći mlade da se angažuju i ostvare svoj pun potencijal kao građani društva. Ovo može uključivati pružanje većeg prostora za njihovu participaciju u političkim procesima, bolju podršku za njihove inicijative i projekte, kao i jačanje obrazovnih programa koji ih osnažuju da budu aktivni i odgovorni građani.

Pored toga, na sastanku su predstavljene i dve grupe obuka koje će biti realizovane tokom projekta, IT obuka i obuke mekih veština. Prva grupa aktivnosti, IT obuka, ima za cilj da osigura unapređenje digitalnih veština mladih, te će njih najmanje 30 NEET mladih proći kurs IT pismenosti, WordPress, HTML, Bootstrap and JavaScript kurs, SCRUM and SCRUM master kurs, QA software tester kurs, i DevOps kurs. Kurs “mekih veština” pruža podršku mladima u njihovoj zapošljivosti tako što im pomaže da razviju svoje kapacitete u skladu sa zahtevima lokalnog tržišta rada i njihovim individualnim potrebama. Ovaj kurs osnažuje mlade ljude, poboljšava njihove šanse za zaposlenje i prilagođava se specifičnim uslovima tržišta rada u njihovoj lokalnoj zajednici. Svi zainteresovani NEET mladi sa teritorije Grada Novog Sada biće u prilici da pohađaju ove dve vrste obuka.

Sveukupni cilj projekta jeste doprinos boljoj ekonomskoj perspektivi NEET mladih u Gradu Novom Sadu koji je u skladu sa tri cilja održivog razvoja UN – kvalitetno obrazovanje, rodna ravnopravnost i dostojanstven rad i ekonomski rast

Leave a comment